- Quý khách dễ dàng đặt chỗ trước.
- Đáp ứng yêu cầu đón khách tại sân bay.
- Hướng dẫn quý khách thu đổi tiền tệ.
- Dịch vụ giặt ủi.
- Chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa Card, Master Card, Amarican Express Card.
- Dịch vụ ATM.